top of page

Vad är kundaliniyoga?

Kundaliniyoga är en av ursprungs yoga metoderna som togs till väst av Yogi

Bhajan 1969 när han lämnade Indien för att besöka USA. Där såg han att folk var i stort behov av de tekniker han var mästare i och började dela med sig till alla som var intresserade. Kundaliniyoga är en dynamisk, kraftfull men samtidigt mjuk yoga som inriktar sig till stor del på att träna och bemästra sinnet. Fokus ligger på, mantra, andning, mudras(handpositioner), kroppslås och meditationer för att hela och balansera kropp, sinne och själ.

Rörelserna är enkla och ger snabbt resultat.  

Yogan ökar välbefinnandet och hjälper dig att kunna acceptera dig själva precis som du är.

Du lär känna dig själv på djupet samtidigt som du bygger ett starkt nervsystem som hjälper dig att stå emot nutidens stress och press.

Vi behöver ett starkt nervsystem för att klara av tempot som idag anses vara normalt. Väldigt många människor mår dålig men med hjälp av yogans lättillgängliga tekniker så kan du skapa inre frid, balans och välmående. Du lär dig att vara närvarande och att lyssna till kroppen.

Alla kan utföra kundaliniyoga oavsett kön, ålder, religion, tidigare erfarenhet osv. Det enda du behöver är ett öppet sinne.

Kundaliniyoga är en teknologi för att föra samman det begränsade med det oändliga. Det väcker vår högsta potential.

En kundaliniyogaklass är alltid uppbyggd enligt följande:

1. Intoning med mantrat ONG NAMO GURU DEV NAMO 3 gånger.

2. Själva yogapasset eller kriyan som är en serie övningar i specifik ordning

 för att ge ett utlovat resultat, med vila mellan varje övning.

3. Avslappning, för att övningarna ska integreras i kroppen vilar vi alltid ca 10

 minuter efter yogapasset.

4. Meditation, ofta med mantran, rörelse, andning och fokuspunker.

5. Uttoning med sången May the long time sun och mantrat SAT NAM tre gånger.

 

Kundaliniyoga är så pass kraftfull att så lite som 3 minuters utövande per dag räcker för att ge resultat.

 

Några effekter av kundaliniyoga:                                                                                                                                                                                                                                                  

- du vet vad du vill och gör kloka val dvs förbättrad intuition            

- avslappnad i kropp och sinne

- känslomässigt stabilare

- expanderad medvetenhet

- kan bryta beroende beteenden

- känslomässiga blockeringar frigörs

- bättre sömnkvalitet

- större empati och acceptans

- rörligare, mjukare och starkare kropp och sinne

- mera livsglädje, inspiration och nyfikenhet på livet   

Sinnesro
kundaliniyoga

Quote by Yogi Bhajan: The greatest education man has to learn is the science of self

2822ea_7b9b483e3ea34594a4419d51ccf0ac8c.
bottom of page